Legfrissebb hír: 2022. 03. 10. 12:51 Higany videó

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 1. Az AWA-Tech Consult Kft. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján jogosult kezelni a www.awa-tech.eu címen működő webáruházban vásárlók azonosításához szükséges személyes adatokat, valamint a pénzügyi teljesítésekhez a vásárló bankszámláját, mint személyes adatot.
 2. Az AWA-Tech Kft. a személyes adatok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.
 3. A weboldal látogatása során rögzített személyes adatok AWA-Tech Kft. általi kezelésének célja a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, összességében a vásárló megrendelésének teljesítése. A szerződés létrejöttének elmaradása, annak megszűnése, valamint az értékesítést követően az igényérvényesítési határidő után a jelen pont szerinti célból kezelt személyes adatokat a nyilvántartásból törölni kell.
 4. A személyes adatok az AWA-Tech Kft. mint adatkezelő adatbázisába kerülnek, és azokat az AWA-Tech Kft. mint adatkezelő minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelheti az adatkezelési cél érdekében. Az AWA-Tech Kft. ezen adatkezelése nem terjed ki arra, hogy a vásárlók személyes adatait külön hozzájárulásuk nélkül külön-külön vagy bármilyen szempontú csoportosításban nyilvánosságra hozza.
 5. A weboldalra látogatók számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása és az esetlegesen felmerülő hibák észlelése céljából automatikusan naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhetnek. A naplófájlok naponta frissülnek, ezekről statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományok tárolásra kerülnek a 7even Kft szerverén. Az IP-címeket a 7even Kft semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a vásárló személye azonosítható lenne. Az oldalak látogatása során a személyes adatokat nem tartalmazó session azonosítók automatikusan törlődnek.
 6. A weboldal egyes részei ún. "cookie"-kat használnak - kis fájlokat, amelyek a vásárlók hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és a vásárlók azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A vásárlónak lehetősége van arra, hogy beállítsa böngésző programját, hogy értesítést kapjon a cookie-k küldéséről, és eldöntheti, hogy kívánja-e azokat fogadni. (A cookie-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a vásárló nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.) (A cookie-kal kapcsolatban további információ a xxxxxxxx.hu címen olvasható).
 7. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az AWA-Tech Kft. a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.
 8. Az AWA-Tech Kft. a webáruház használata során a vásárló által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az adatkezelési cél megvalósításához bizalmasan kezeli.
 9. Az AWA-Tech Kft. az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A vásárló által megadott személyes adatokat csak az AWA-Tech Kft. munkavállalói, valamint a megrendelés teljesítése érdekében az AWA-Tech Kft. szerződéses partnerei ismerhetik meg.
 10. A vásárló tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, valamint az adatkezelési cél megvalósulásakor kérheti azok törlését. A vásárló kérelme esetén az AWA-Tech Kft. a kérelem hozzáérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról , időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat.
 11. Az AWA-Tech Kft. a vásárlók nevét, elektronikus levelezési címét, illetve számlázási címét a fentiekben meghatározott adatkezelési céltól eltérő célból csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a vásárló előzetes, külön írásbeli hozzájárulása alapján kezelhet. Ilyen eltérő célnak minősül a szolgáltatás hatékonyságának növelése céljából a vásárlónak címzett elektronikus hírlevél eljuttatása a vásárló részére. A vásárlónak lehetősége van arra, hogy a jelen pont szerinti adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen visszavonja. A vásárló a nyilatkozatot postai, illetve elektronikus úton is eljuttathatja az AWA-Tech Kft. részére. Ebben az esetben az AWA-Tech Kft. a vásárló személyes adatait nyilvántartásából törli, részére a továbbiakban hírlevelet nem küld. A jelen pont szerinti személyes adatok nem kapcsolhatók össze a vásárló azonosító adataival és a vásárló előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személynek.
 12. Az AWA-Tech Kft. az adatkezelést az adatvédelmi biztosnak nyilvántartásba vétel végett bejelentette, az adatvédelmi nyilvántartási szám kiadása folyamatban van.