IED és BREF

Az ipari tevékenységeknek az Európai Unión belüli környezeti hatásait manapság a 2010/75 / EU, vagy angol rövidítésben az IED irányelv szabályozza. Ez az EU minden ipari tevékenységére vonatkozik. 2013-ban lépett hatályba, amikor számos általános, valamint alkalmazás-specifikus irányelvet és egyéb rendeletet váltott fel.

Az IED mint olyan általános irányelv, de utal referenciadokumentumokra, amelyek részletes leírást adnak az egyes iparágak környezeti hatásának korlátozására szolgáló módszerekről. Ezeket a dokumentumokat BREF-eknek hívják (BAT referenciadokumentumok, a BAT-ról bővebben lásd alább). Jelenleg mintegy 30 különféle BREF-dokumentum létezik, amelyek különféle iparágakra és ipari folyamatokra alkalmazhatók.


BAT és BAT-AEL

A válaszok arra, hogy mit lehet tenni az ipar környezeti hatásainak korlátozása érdekében, legalább a BREF közzétételének időpontjától kezdve, ésszerű és gyakorlati korlátokon belül, a BREF „BAT következtetések” vagy BATC című fejezetében találhatóak. A BAT itt az elérhető legjobb techniká(ka)t jelenti.

A következtetések kifejezhetők „társított környezeti teljesítményszintekkel” vagy angol rövidítéssel AEPL-ekkel. A teljesítményszinteket többé-kevésbé könnyű mérni, és például az energiafogyasztásra vagy a szennyezőanyag-kibocsátásra vonatkozhatnak. Az utóbbiakat BAT-AEL-eknek, „kapcsolódó kibocsátási szinteknek” hívják.

Vannak BAT-AEL-értékek mind a levegőbe, mind a vízbe történő kibocsátásokra, és a zajszintek szintén korlátozásokat adhatnak. A BAT-AEL-értékek az egyes BREF-ekre vonatkoznak, és a BREF-en belül több változat is létezhet az iparág szegmensében található különféle üzemtípusokra. Nem szokatlan, hogy bizonyos üzemek nagyon különleges eseteire mentességeket is kaphatnak a határértékek alól.
A BAT-AEL értékeket gyakran intervallumokban fejezik ki. Az alsó határ azt jelzi, hogy az alkalmazandó iparágnak milyen legjobb eszköze lenne elérhető a BAT-következtetések közzétételekor. A felső határ meghatározza, hogy mi megengedett az IED szerint.


Mozgó cél

A BREF-ek és így a BATC-k élő dokumentumoknak minősülnek. Az EU kifejezte azon törekvését, hogy legalább minden nyolcadik évben felülvizsgálja és fejlessze az egyes BREF-eket az új módszerek és technológiák vonatkozásában. Ennek eredményeként a BAT-következtetések és különösen a BAT-AEL-ek szigoríthatók anélkül, hogy felül kellene vizsgálni az IED-t vagy az IED-t tükröző nemzeti törvényeket és rendeleteket.

Azt is meg kell jegyezni, hogy a BAT-következtetések minimális követelmények az EU-n belül. Az egyes tagállamok dönthetnek úgy, hogy szigorúbb rendeleteket alkalmaznak, vagy a frissített következtetéseket gyorsabban hajtják végre, mint az IED megköveteli.

Rendben ...

De mi van a THg-vel (a teljes higanytartalom mérésével)?

A BREF-ek és a BAT-AEL-ek frissítéséhez vezető folyamatokra példa a hulladékégető létesítményekre vonatkozó BREF-dokumentumok.
Egészen a közelmúltig az elfogadott WI-BREF 2006-tól volt érvényben. Ennél fogva valójában már az IED előtti régebbi EU irányelv alapján jött létre.
Most azonban van itt az új WI-BREF. Az Európai Bizottság 2019 novemberében hozta létre a beágyazott WI-BATC-t, és a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 2019. december 3-án (L312) formálissá tették. Most megnyílik egy négyéves időszak, amelynek során a WI-BREF hatálya alá tartozó hulladékégető műveknek új követelményeiknek kell megfelelniük.

Az egyik változás a régi WI-BREF-hez képest egy új követelmény a kibocsátások teljes higanytartalmának (THg) folyamatos figyelemmel kísérésére, legalábbis akkor, ha az üzem „bizonyítottan alacsony és stabil higanytartalmú” hulladékot éget.
Ezzel összefüggésben a napi átlag BAT AEL szintje szintén „<5–20 µg / Nm3” THg a „nem bizonyított” forgatókönyvben. (Lásd: „BAT 31” a WI-BATC dokumentumban).

Ennek megfelelően a helyzet most rávilágít arra, hogy az érintett hulladékégető művek tulajdonosai vagy

  • folyamatosan laboratóriumi mintavétellel bizonyítják a beérkező hulladék(ok) higanytartalmát, vagy
  • THg-ellenőrző berendezéseket szerezzenek be, ha még nem rendelkeznek ilyen berendezésekkel,
    amelyek megfelelnek a szükséges teljesítménykövetelményeknek.

 

A startpisztoly eldörült... az idő ketyeg...